Portada  |  Contactar  | "Biografía del vacío"  | Enllaços  |  Bibliografia  |  Articles  |  © 2008 Albert Ribas

La Web del Buit. "Biografía del vacío". Esquema de continguts

 
La Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, als seus Col·loquis anuals, va incloure una conferència a cura d'Albert Ribas, titulada "La batalla del buit". Fou una exposició sintètica dels principals continguts de l'obra. En aquesta pàgina trobareu els esquemes il·lustrats utilitzats en aquella conferència.
La batalla a la qual es fa referència és la que, en els cercles filosòfics i científics, protagonitzaren els partidaris del buit d'una banda, i els antivacuistes de l'altra. La virulència de la discussió mostra com perviu en el pensament d'Occident la vella idea de l'"horror vacui".

Clic per a compra directa i segura Clic per a compra directa i segura de "Biografía del vacío"

Sumari

1. L’herència premoderna

2. La transició renaixentista

3. Episodis experimentals del segle XVII

4. Ciència i filosofia en la batalla del buit (II): de Torricelli a la victòria de Newton

5. Algunes conclusions
 

 

"[Newton] admet, a més de la matèria, un espai buit i, segons ell, la matèria no ocupa més que una part molt petita de l'espai".

"... afirmar el buit a la naturalesa és atribuir a Déu una producció molt imperfecta; és violar el gran Principi de la necessitat d'una raó suficient".

Leibniz (1716), en els seus escrits de la polèmica amb Clarke 
1. L’herència premoderna
 
 • Quatre teories clàssiques:
 • Atomisme clàssic: àtoms + buit
 • Plató: l’espai, entitat independent
 • Aristòtil: la crítica del concepte de buit
 • Estoïcisme: el buit extracòsmic
  • Consideració de tres tipus de buit:
   • buit intersticial
   • buit continu
   • buit còsmic
  • La pneumàtica clàssica (Heró i Filó)

  •  
  • El principi medieval de l’horror vacui
  Sumari | Següent
   
   
   
   
   
   


   
  2. La transició renaixentista

  2.1.

  • La crítica de la física aristotèlica
 • La recuperació de fonts alternatives: 
   •  La Pneumàtica d’Heró
   •  Lucreci: De rerum natura

   •  
  • Noves concepcions cosmològiques: Francesco Patrizzi i Giordano Bruno
 • Aspectes cosmogràfics (Copèrnic, Gilbert, etc) i el problema de l’espai

 •  
   

  Clic per engrandir
  Thomas Digges, 
  A perfit description of the Caelestial Orbes, 1576
   

  Anterior | Següent
   


   
  2.2. El rerafons conceptual i experimental
 • Els tres tipus de buit
 • L’anomenat “espai imaginari” o buit extracòsmic

 •  
 • La influència dels corrents “màgics”:
 • Filosofia oculta
 • La tradició mística
 • Idees sobre el pes de l’aire
 • Les observacions amb les bombes de succió 
 •  

  Emmanuel Maignan, 
  Cursus philosophicus, 1653
  Anterior | Següent
   
   

  3. Episodis experimentals del segle XVII

  3.1. L’antecedent de Beeckman. 
  Quatre conclusions:

  • No a l’horror vacui
  • Pes de l’aire
  • Força expansiva de l’aire (pressió)
  • Possibilitat d’un buit continu, per exemple en els espais
  3.2. L’“experiment d’Itàlia”: Torricelli (1644)

  Clic per engrandir
  Esquema adjunt a la carta de Torricelli a Ricci  (11 juny 1644)

  3.3. La qüestió vacuista a França
  • Difusió de l’experiment de Torricelli
  • 1647-1648, període d’ebullició
  • Pascal
  • L’experiment del “buit en el buit”
  • L’anomenada “expérience de Descartes”
  Clic per engrandir
  Blaise Pascal,
  Tractat del pes de la massa de l’aire, 1663 (ed. pòstuma)
  Anterior| Següent
   


   
  3.4. La difusió dels experiments i de les polèmiques a Europa
   
  • Anglaterra: Boyle
  • Alemanya: Guericke
  • Altres focus: Ch. Huygens, grup de Montmor, repercussió a Espanya
  Clic per engrandir
  Steven Shapin, Leviathan and the air pump, 1985
  3.5. La importància de Otto von Guericke
  • Les fonts de Guericke
  • La bomba del buit
  • Aspectes de la seva concepció:
  • experimentador perseverant
  • el problema de l’espai
  • desmentir Descartes
  • influències místiques: vacuisme radical
  Clic per engrandir
  Otto von Guericke, Experimenta nova, 1672
  Anterior | Següent
   


   
  3.6. Ciència i filosofia en la batalla del buit (I)
  • Els apriorismes dels vacuistes i dels antivacuistes
  • Descartes: la matèria subtil
  • La filosofia moderna contra el buit: Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz
  • Contra el valor demostratiu dels experiments
  • Algunes posicions matisades: Huygens, Gassendi
  • De la “màgia natural” a la Revolució científica
  • Els “experimentadors” contra el buit (capil·laritat, viscositat, irregularitats experimentals)
  4. Ciència i filosofia en la batalla del buit (II): de Torricelli a la victòria de Newton

  4.1.

 • Les dates clau: Torricelli (1644) - Newton (1687)
 • L’aspecte cosmològic: la dissolució de les esferes celestes
 • Newton vs Descartes: espais buits vs teories dels remolins
 • Maduració d’una filosofia natural mecànica i corpuscular
 • La idea de la pluralitat de móns
 •  
  Anterior | Següent
   


   
  4.2. Els límits experimentals i el debat conceptual
  • Balanç experimental al llindar dels segles XVII i XVIII
  • Exemple de debat conceptual: la polèmica Leibniz-Clarke (1715-16)
  • El testimoni del Dictionnaire de Bayle (1702...)
  4.3. La difícil victòria de Newton
  • La filosofia contra Newton: de Descartes a Hobbes i Leibniz
  • El testimoni de Voltaire (1734)
  • Una victòria dels il·lustrats: el pragmatisme de l’Encyclopédie
  • La ciència serà newtoniana i la filosofia serà kantiana
  5. Algunes conclusions
   
  • El buit: contra la simplificació de l’emergència del pensament modern
  • La relació entre teories i experiments: el cas Guericke vs Descartes
  • Teories i experiments: la falsació
  • Ciència i filosofia, camins separats
  • Una victòria limitada del buit (en la física i la cosmologia)
  • El residu de la victòria in extremis: l’èter
  Anterior | Enllaç recomanat: Horror vacui. I protagonisti

  Clic per a compra directa i segura Clic per a compra directa i segura de "Biografía del vacío"

  inici
  Portada  |  Contactar  | "Biografía del vacío"  | Enllaços  |  Bibliografia  |  Articles  |  © 2008 Albert Ribas