Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Poemes 

Per Sergi-Antoni de Balanzó

Vaig començar a escriure poesia als 16 o 17 anys, al principi només en castellà i més tard quasi exclusi-vament en català, però sempre amb desigual constància i conservant només un reduït percentatge de poemes.

Per a l’ordenació dels que figuren en aquest recull no he tingut en compte la data en què van ser escrits sinó només l’ordre alfabètic dels títols o -quan no n’hi ha- de les lletres inicials dels primers versos, prescindint del fet de què entre un poema i el següent pugui haver-hi un decalatge de més de cinquanta anys, cosa que quasi sempre resultarà fàcilment palesa.

Pel que fa a les pintures que incloc, he d’aclarir que també son de distintes èpoques i que res tenen a veure amb els poemes que acompanyen.

.
 
 
 

 

© 1ª Edició  (febrer 2016) 
per a Editorial Sunya
130 páginas

ISBN:  978-84-944175-5-9
 

Apartado gratis:
Fragmento
 
  

 

Públic en general
PVP:
12 euros, versió impresa
 
6 euros, versió digital pdf
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa (color) a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió pdf a través de lulu en aquest enllaç