Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Editorial Sunya Compra CATALÀ

© 3a Edició  (març 2021) 
per a Editorial Sunya
396 pàgines, 30 fotos. 
 

ISBN:  978-84-937051-4-5
 

 • Índex d'Algèria sense pors
 • Apartat gratis
 • Més informació

 •  

   
   
   
   
     Rosa Vendrell Miret. Algèria sense pors. Vivències d'una viatgera nòmada

  Públic en general
  PVP:
  24 euros, versió impresa
   
  12 euros, versió digital pdf
   

  Compra en línia directa i segura. 
  Dues opcions

  A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

   

  B. Altres opcions:
    versió impresa a través de
  lulu en aquest enllaç

   
    versió pdf a través de lulu en aquest enllaç