Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Editorial Sunya Compra CATALÀ

© 1a Edició  (agost 2012) 
per a Editorial Sunya
98 pàgines

ISBN:   978-84-939868-6-5 
 

 • Apartat gratis
 • Més informació

 •  

   
   
   
     Otros libros disponibles en Editorial Sunya:
  • Albert Ribas. Biografía del vacío. Su historia filosófica y científica desde la Antigüedad a la Edad Moderna. 2008. >>
  • Frederic Ribas. Retrat d'una elit catalanista. Deixebles i hereus de Cambó: vint personatges. 2008. >> 
  Ver Catálogo
  Álvaro Ribas i Sellarés L'amor d'Emporiae

  Públic en general
  PVP:
  10 euros, versió impresa
   
  5 euros, versió digital pdf
   

  Compra en línia directa i segura. 
  Dues opcions

  A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

   

  B. Altres opcions:
    versió impresa a través de
  lulu en aquest enllaç

   
    versió pdf a través de lulu en aquest enllaç