Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Les llances del Drac (La bruixeta Victòria, volum 2) 

Per Victòria i Eduard Falcó

Les Llances de Drac (La bruixeta Victòria, volum segon) explica les vivències de la bruixeta Victòria a l’Escola del Mar, dels vuit als onze anys. Durant aquest període cercarà les Llances de Drac per poder protegir al seu company màgic, en Fulgurant, d’elles. Però també viurà moltes més i inesperades aventures. Tindrà el primer contacte amb el fastigós i pudent Regne de les Fades, descobrirà el misteri dels Eneida a l’Escola del Mar o haurà d’enfrontar-se amb la destitució de la tieta Teresa del càrrec de Directora de l’Escola del Mar. A més de superar duels i laberints màgics controlats per aquells que la volen sotmesa o... morta.
.
 
 
 

 

© 1ª Edició  (febrer 2016) 
per a Editorial Sunya
552 páginas

ISBN:  978-84-944175-4-2
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
24 euros, versió impresa
 
12 euros, versió digital pdf
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió pdf a través de lulu en aquest enllaç