Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: L'equivocació i la promesa

Per Josep Coll i Pujol
Edició a cura de Lluís Ferrer i Trullols

El treball que ara es publica és el resultat d’una investigació vital que respon a la promesa que es va fer de descobrir els autors del bombardeig de Palamòs del dia 1 de setembre de 1938 que van matar a la seva amiga Rosa.
L’Equivocació i la promesa ha rebut una valoració positiva de diversos historiadors entre els quals destaca la d’en Joan Vilarroya, especialista en història militar, Guerra Civil espanyola i franquisme.

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (setembre 2018) 
per a Editorial Sunya
124 pàgines

ISBN:  978-84-948382-3-1
 

Apartat gratis:
Fragment
 
 



 

 

Públic en general
PVP:
18 euros, versió impresa
 
9 euros, versió digital pdf
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió pdf a través de lulu en aquest enllaç