Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: El diari de John Smith

Per Jaume Grau

El diari de John Smith és un homenatge a dos escriptors molt agradosos a l’autor, Arthur Conan Doyle i Jules Verne, i també a la literatura de viatges del segle XIX,  Washington Irving, George Borrow o Richard Ford. Al capdavall és tracta d’una història amb una interessant trama policial, amb els ingredients clàssics de la novel•la d’aventures i amb l’atmosfera exòtica que recreen les narracions de viatges. Tot plegat al servei d’una reflexió oberta sobre el progrés i quin és el seu impacte sobre els individus i els pobles..
 
 
 

 

© 1ª Edició  (abril 2017) 
per a Editorial Sunya
454 pàgines

ISBN:  978-84-945363-8-0
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
9 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç