Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Gent d'aquí

Per Francisco Jordà
 

Gent d’aquí narra unes anècdotes de la vida d’unes persones que han deixat empremta amb les seves petites accions. Amb aquest recull es pretén recuperar històries i llocs del nostre entorn que no es poden oblidar. Volem dedicar aquestes petites històries, a tota la gent esmentada amb nom propi. I tot el respecte per ells, ja que no són entre nosaltres, però que han format part de la història del nostre país. Que descansin en pau.

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  maig 2021  
per a Editorial Sunya
90 pàgines

ISBN:  978-84-123393-2-1
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
12 euros, versió impresa
 
6 euros, versió digital pdf
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç