Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Presentación en Manresa CATALÀ

 
Clic para compra directa y segura Título: La medicina a Montserrat
Subtítulo:Evolució històrica de l'assistència sanitària al monestir de Montserrat.
Per D. Blasco, A. Puigbò, A. Rotllan

"No és estrany, doncs, que a Montserrat, amb una comunitat monàstica nombrosa i amb milers de pelegrins des de l’Edat Mitjana, hi hagi hagut, al llarg de la història, metges, infermers, farmàcies... dignes de ser estudiats. I això és el que ens ofereix el llibre que el lector té a les mans. Aquesta obra té l’interès d’oferir un resum de les etapes més importants en la relació entre l’exercici de la medicina i Montserrat." (del Pròleg per Moisès Broggi i Vallès, President d’Honor de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya)
© 1ª Edición  (diciembre 2009) para Editorial Sunya
164 páginas, Bibliografía, Índice, Tablas, más de 100 ilustraciones.

ISBN: 978-84-937051-5-2

Clic para compra directa y segura
Compra directa y segura

También asequible en  www.lulu.com


El 18 de desembre de 2009 l'obra va ser presentada a la Biblioteca del Casino de Manresa
 


El Dr. Broggi, President d’Honor de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya, prologuista de l'obra. En segon terme, un dels autors: 
Armand Rotllan.
 


Vista general de l'assistència a la presentació.

 

Apartat gratis: 
"Llibres sobre medicina a Montserrat"

En primer terme els autors David Blasco, Antoni Puigbò, 
i en últim terme el P. Ignasi Fossas, en representació 
de l'Abat de Montserrat, prologuista també de l'obra.
 

Patrocinadors: