Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: El caminant incert V

Per Marcel Maronas
 

El present llibre, El caminant incert V, és el darrer dels cinc volums que componen l’obra completa. Es tracta d’un homenatge als filòsofs i pensadors, incloent detalls de les seves vides i de les seves idees en la cerca de la veritat, des de l’antigor als nostres dies. Les seves biografies i pensaments no són la totalitat de les seves obres ni de les seves històries, sinó una part del seu llegat i del testimoni del seu pas, acompanyats amb poemes de l’autor que fan referència a la pròpia forma d’entendre el que ens han volgut ensenyar. Els dos darrers poemes del present volum, indiquen quin és el meu pensament, segons el que hi he aprés d’ells, i la meva positura davant el viure a la que hi he arribat.

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (abril 2022) 
per a Editorial Sunya
384 pàgines

ISBN:  978-84-123393-8-3
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
10 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç