Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Clic per a compra directa i segura Títol: El viatge que vaig viure per tots dos

Per Miquel Porret Gelabert

La visita a la Xina, al marge de veure un país exòtic, bonic i agradable, la seva societat ha aconseguit en una dècada arribar a uns ni-vells de prosperitat que cap altre ha fet mai amb tanta rapidesa de manera que en la vinent dècada passarà, molt probablement, a ser el número 1 en quasi tots els aspectes. Aquell país pobre, endarrerit, ple de tabús i creences ancestrals que impedien el seu progrés haurà fet un salt espectacular en l’ordre mundial. A la vista d’això, cal preguntar-se per què uns tan ràpid i altres tan lents? El relat que s’exposa al llibre pot considerar-se que correspon a una tipologia comuna dins de la nostra societat que segurament farà recordar al lector/ra, encara que sigui molt lleugerament, fets i comentaris dels seus majors. El que resulta bo, per allò que va dir Confuci, el filòsof més important del continent asiàtic “Estudia el passat si vols pronosticar el futur”.

 

© 1a Edició (juliol 2023) 
per a Editorial Sunya
366 páginas

ISBN:  978-84-127132-2-0
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
27 euros, versió impresa
 
8 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç