Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Pensaments

Per Pere Queraltó i Segarra
 

Aquest recull de prosa poètica que veu la llum pública en el llibre que teniu a les mans és el resultat de compilar uns quants dels molts pensaments escrits que he anat deixant al llarg de la meva vida personal, en el període dels catorze als trenta-tres anys, en carpetes, llibretes i dossiers; tots ells composats i esplaiats en folis en blanc fent servir les màquines d’escriure Olivetti Studio-45 i Praxis 20. Paraules dites a mi mateix, que al llarg dels anys a voltes han fet pòsit, a voltes s’ han omplert de pols, i que ara, després de ser garbellades, se n’ ha fet una síntesi per a ser compartides amb tots els lectors que s’ hi vulguin adreçar.
 

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (novembre 2019) 
per a Editorial Sunya
164 pàgines

ISBN:  978-84-949889-2-9
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
12 euros, versió impresa
 

Compra en línia directa y segura. 
Dos opciones

A. Puede enviar un mensaje a esta dirección:

 
 

B. Otra opción: adquisición en línea a través de lulu en este enlace