Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Puig-reig, castell de Guillem de Berguedà i comanda templera
 

Per Eudald Serra

L'obra que teniu a les mans representa una síntesi i a la vegada un estat de la qüestió del que s'ha publicat fins a dia d'avui de la història del castell de Puig-reig, sumant-hi la informació de caràcter arqueològic que s'ha pogut extreure de les darreres intervencions portades a terme al mateix castell i contraposant-la amb la documental.
.
 
 
 

 

© 1ª Edició  (desembre 2015) 
per a Editorial Sunya
182 pàgines

ISBN:  978-84-944175-2-8
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
15 euros, versió impresa
 
7 euros, versió digital pdf
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió pdf a través de lulu en aquest enllaç