Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: El cant de l'hoatzín

Per Josep Torroella
 

El cant de l'hoatzín és un aplec de 22 relats d'històries de supervivència. Algunes són individuals i altres col•lectives. Algunes, prou conegudes, en el seu dia conmogueren l'opinió pública mundial. Altres, per raons diverses, són poc o gens conegudes. Però totes són autèntiques i palesen fins on es capaç d'arribar l'ésser humà en situacions extremes, quan la seva vida penja d'un fil.
 

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (abril 2020) 
per a Editorial Sunya
250 pàgines

ISBN:  978-84-949889-5-0
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
11 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç