Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción. Índice CATALÀ

 
Clic para compra directa y segura Título: Religions i Societat a Catalunya. 
Guia Bàsica
Por Albert RIBAS        NOVEDAD

Apareix aquest llibre en escaure’s el centenari de la Setmana Tràgica de Barcelona (1909), revolta popular contra el reclutament forçós, que desembocà també en la crema de convents.
Anticlericalisme i clericalisme, tolerància i intransigència, nacionalcatolicisme i escoltisme: tot un seguit de fenòmens oposats s’han succeït al llarg d’aquests cents anys. Fer-ne l’exposició sintètica i explicativa és un dels objectes d’aquesta obra. No sempre els fets del passat ens són comprensibles. Mostrar els trets més rellevants d’aquest entramat i les fites històriques més significatives és el contingut que trobareu en aquestes pàgines.
Recomendado por el Centre d'Estudis Jordi Pujol  >>

 
© 1ª Edición  (junio 2009) para
Editorial Sunya
144 páginas, Bibliografía, Cronología, Tablas, Destacados

ISBN: 978-84-937051-1-4

Clic para compra directa y segura
Compra directa y segura

También asequible en  www.lulu.com


Índice

Prefaci 

Introducció 

1. El concepte de religió 
2. L'enfocament de Max Weber 
3. El segle XX a grans trets 
4. Un intens inici del segle XXI 
5. El catolicisme de Catalunya 
Església, moviments cristians i societat 
1. L'Església institucional 
1.1. Modernitat i postmodernitat 
1.2. La catalanitat de l'església catòlica 
1.3. Aspectes doctrinals 
1.4. Aspectes organitzatius
2. La xarxa social cristiana 
2.1. La irrupció del laïcat 
2.2. Moviments de base, dictadura i democràcia 
La religió catòlica i els comportaments socials 
1. La vocació social i assistencial 
2. Assistència, educació i cultura 
2.1. Assistència 
2.2. Educació 
2.3. Cultura 
3. Valors cristians i conductes socials 
La incidència de les creences no catòliques 
1. La pluralitat religiosa 
2. Les minories religioses 
2.1. Protestants
2.2. Jueus 
2.3. Musulmans 
2.4. Altres confessions 
Una història intensa 
1. El període 1901-1939 
2. El període 1939-1975 
3. El període 1975-2008 
Bibliografia 

Cronologia 

Índex d'esquemes, mapes i taules 

Destacats 

Hojear el libro en Google

Apartado gratis: "La xarxa social cristiana"
 
 


 
 

Contracubierta

 


 
 

El autor:
Albert Ribas Massana

Albert Ribas (Barcelona 1950) es licenciado en Periodismo, doctor en Filosofía y profesor universitario. Por su formación y trayectoria, es un autor riguroso, pero no pesado, capaz de enunciar interpretaciones personales y también de realizar una tarea de divulgación, de modo que sean asequibles los temas que analiza. 

Entre sus obras cabe destacar aquellas que tratan aspectos importantes de la historia contemporánea de Catalunya y que constituyen referentes para el público y para otros estudiosos: 
La Universitat Autònoma de Barcelona (1933-1939) i L’economia catalana sota el franquisme (1939-1953), ambas publicadas por Edicions 62.
En la vertiente de filósofo, Editorial Sunya ha publicado su Biografía del vacío, antes publicada por Ediciones Destino.