Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: La nissaga dels O'Doyle

Per Maria Aladern

A finals del segle XIX molta gent es va veure obligada a deixar la seva terra. La nissaga dels O'Doyle és el relat d’uns immigrants irlandesos que amb el seu esforç, tant en el món de la pesca com en el de la restauració, aconsegueixen fer-se un lloc a la societat de Maryland. Homes i dones de diferents posicions socials i culturals, amb les seves lluites i fracassos, ambició desmesurada i amors peculiars, van marcant el desenvolupament de la història.
 
 
 

 

© 1ª Edició  (juny 2022) 
per a Editorial Sunya
126 pàgines

ISBN:  978-84-125182-2-1
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
15 euros, versió impresa
 
7 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç