Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Madrid, anys de transició

Per Joan Barceló i Coll
 

Aquest nou llibre és un pas més per esbrinar les característiques personals i la pulsió dels canvis que comporta el pas del temps i de les mentalitats, més encara si tenim en compte que correspon a l’època de la transició política i als forts canvis i convulsions que caracteritzaren aquells crítics i esperançats moments. Passats ja més de quaranta anys és d’agrair una visió personal i directa dels fets, els canvis i les circumstàncies. També en aquest llibre ens dóna la seva visió personal de Madrid i el complex món que hi viu i pul·lula per la capital, sense oblidar el transfons polític, social, literari i artístic. Destaca la vivor en la descripció dels llocs i dels ambients, la passió pel coneixement i la capacitat d’entendre, i una tendra efusió de la realitat i de les motivacions que portaren el canvi social i polític i la modernitat. No oblida tampoc la crítica de fons, quan creu que es necessària i pertinent. Per últim, cal destacar una altra característica essencial, la de la rica fusió del seu fons cultural científic, artístic i literari, i la plasmació estilística que en fa de tot el conjunt.

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (octubre 2020) 
per a Editorial Sunya
246 pàgines

ISBN:  978-84-122676-0-0
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
18 euros, versió impresa
 
7 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç