Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció. Índex ESPAÑOL

 
Clic per a compra directa i segura Títol: Fer un gir. Afirmacions positives per a diferents moments
Per Clara Romaní i Cornet
NOVETAT
Aquest llibre es dirigeix a tots els que volen afrontar un procés de transformació, de millora personal o de canvi d’inèrcia en un o diversos aspectes de la seva vida. La primera part és més teòrica i la segona, més pràctica, conté exemples d’afirmacions positives. Com veureu al llarg del text, la clau per fer un gir és no oblidar-se de pensar en positiu; però també es presenten alguns entrebancs que ens podem trobar pel camí i  mecanismes per arribar a superar-los. Qui vulgui fer un canvi, potser trobarà en aquestes reflexions i propostes la sendera més fàcilment.
© 1a Edició  (abril 2011) 
per a Editorial Sunya
176 pàgines

ISBN:  978-84-938362-2-1 

Clic per a compra directa i segura
Compra directa i segura
 
 


Índex

Introducció    11

A. TEORIA 
Per què i com fer un gir o un canvi d’inèrcia

1.  Per què? 17

1.1. Per viure d’una manera més senzilla 18
1.1.1. Viure més en el sentir  18
Trobar la simplicitat 18
Prendre decisions des de la intuïció 19
1.1.2. Viure més en el coneixement de Déu 20
No vivim sinó per causa de l’existència de Déu 20
Creure des de la vivència interior 22
1.1.3. ‘Descomplicar-se’ la vida 23
Fent camí de conversió 23
Trobar el propi lloc 25
1.2. Per recuperar el control sobre la pròpia vida 28
1.2.1. Viure de manera més conscient 28
Preguntar-nos per què hem vingut 28
Viure d’una manera més natural i saludable  29
1.2.2. Conèixer i aplicar la llei de l’atracció 31
Tot és creació 31
Per què a vegades atraiem el que no volem? 32
1.2.3. Desenvolupar un ‘paper de teatre’ que
 ens beneficiï 34
Decidir quin rol fer 34
Com sabem si necessitem canviar el rol 36
1.3. Per tenir unes relacions més positives 38
1.3.1. Relacions d’amistat o de parella 38
1.3.2. Qui pot ser un bon partit 39
Relacions responsables 39
Quan és millor separar-se 41
Amor i sexe 42
1.3.3. Recuperar-nos després d’una ruptura amorosa 43
Tornar a pensar en positiu 43
Tornar amb una exparella 44
1.4. Per millorar l’educació 45
1.4.1. Posar-nos al lloc de l'educand 45
Una visió més espiritual 45
Tenir un estil més confiat 47
Prevenir adolescents i joves 49
1.4.2. Una educació més científica 50
L’educador/a que dóna exemple 51
Oferir espais de guarició 52
Preparar millor l'estudiantat de les 
carreres educatives 55
1.4.3. Propostes de millora educativa en diferents serveis 56
L’escola 56
El casal infantil 57
Els centres de protecció de menors 59
Les presons 60


 

Apartat gratis:
"Afirmacions positives"

2. Com? 63

2.1. Introducció 63
2.2. Elements que poden ajudar a generar un 
gir positiu 70
2.2.1. Estar positiu/iva 70
Evitar el “jo ja no...” 70
Ser generadors de bona sort 72
2.2.2. Seguir els somnis 73
El motor per canviar d’inèrcia 73
Meditació. Exercicis pràctics 75
2.2.3. Tenir coherència i equilibri personal 77
Ser coherent: unificar, pensar, sentir i actuar 77
No fer-se el cec 78
2.2.4. Aprendre a confiar 79
Tenir una actitud més esperançada 79
Ser com nens 81
2.2.5. Aprendre a demanar 83
Com demanar 83
Connectar amb els àngels 84
2.2.6. Aturar-se i aclarir-se 86
Contrarestar les programacions inadequades 86
Canviar d’hàbits 88
2.2.7. Trobar uns bons valors 92
Buscar la justícia autèntica 92
Evitar els mals orientadors 95
2.3. Successos no esperats que poden provocar 
canvis d’inèrcia 97


3. Ajudar algú a  canviar la inèrcia quan ho necessita 
(ajudar a curar-se) 99

3.1. Comprendre 99
3.1.1. Què és curar-se i sanar, en essència 99
Curar-se és tenir llum 99
Curar és donar llum 102
La curació i el perdó en un instant 105
3.1.2. Reconèixer on hi ha desordre 106
Qui necessita guarició 106
La guarició integral 108
3.2. Actuar 110
3.2.1. Crear un clima de confiança 110
Crear un clima que dissipi la por de canviar 110
Ajudar qui és difícil d’ajudar 111
3.2.2. Donar un cop de mà 115
Ajudar amb subtilesa 115
Quan la persona s’està a punt de guarir 118
3.2.3. Tenir una actitud comprensiva 119
No sempre és fàcil reconèixer els errors 119
Estimar els enemics 121
3.2.4. Aprendre a distanciar-se emocionalment 122
Desvincular-se de les emocions 122
Fer de metge 123
Una mirada profunda i compassiva 124
 
B. PRÀCTICA 
Exemples d’afirmacions positives
 
1. Moments per estar bé amb mi mateix 129
1.1. Em sento realitzat/ada 129
1.2. Milloro 131
1.3. Segueixo el meu destí i els meus somnis 134
2. Moments de relacions harmòniques 137
2.1. Visc unes bones relacions personals 137
2.2. Tinc unes bones relacions familiars 139
2.3. Som una parella de llum 140
3. Moments per guarir-se i guarir 142
3.1. Em curo 142
3.2. Sé curar 144
3.3. Protegir i ordenar persones, situacions i llocs 146
4. Moments per construir  148
4.1. En el treball 148
4.2. En l’educació 149
4.3. En l’estudi 150
C. MÉS PRÀCTICA 
Exemples d’afirmacions positives, amb espais 
buits per completar
 
1. Moments per estar bé amb mi mateix 155
1.1. Em sento realitzat/ada 155
1.2. Milloro 155
1.3. Segueixo el meu destí i els meus somnis 156
2. Moments de relacions harmòniques 157
2.1. Visc unes bones relacions personals 157
2.2. Tinc unes bones relacions familiars 157
2.3. Som una parella de llum 157
3. Moments per guarir-se i guarir 159
3.1. Em guareixo 159
3.2. Sé curar 159
3.3. Protegir i ordenar persones i llocs 160
4. Moments per construir  161
4.1. En el treball 161
4.2. En l’educació 161
4.3. En l’estudi 162
ANNEX 163
 
 
 

Després de Diccionari viscut de meditació en temps de crisi (STJ, 2008) i CREA’T. La pràctica del pensament positiu (Tarannà Edicions, 2010), Clara Romaní i Cornet (Barcelona, 1978), educadora social i antropòloga, assegura: “Sento que cada llibre ha representat un pas endavant en la meva evolució personal, i aquest tercer m’ha acompanyat en la culminació d’aquest procés. No obstant això, espero continuar endinsant-me en el gènere d’assaig i iniciar-me en la ficció.”