Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: Sió, la veu d'un silenci 

Per Francina Orri

La història d’aquest llibre està basada en uns fets reals que esdevingueren en el si d’una família d’arrels republicanes obligada a separar-se a conseqüència de la fugida cap a l’exili a què es va veure abocat el marit. Situació com la que varen viure moltes famílies durant l‘ocupació per part de les tropes franquistes al final de la guerra civil espanyola. Els fets els localitzem clarament a la ciutat de Girona, on residien.
L’exili d’en Martí va marcar una vida. Sí, una vida, i m’atreviria a dir que va marcar dues generacions de silencis.
El tema està centrat no tant en la figura d’en Martí, que també, sinó en la figura de la Sió. La història d’aquesta dona que es va trobar amb una vida escapçada d’un dia per l’altre, sola i desolada. La història parla de la Sió, que no va marxar, que es va quedar aquí i de com va girar la seva vida a partir d’aquell dia, sola amb el marit a l’exili, sense saber res d’ell en molt temps i havent de pujar en aquelles condicions la seva filla de poc més que mesos.
 
 

 

© 1ª Edició  (novembre 2016) 
per a Editorial Sunya
98 pàgines

ISBN:  978-84-945363-2-8
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
13 euros, versió impresa
 

Compra en línia directa y segura. 
Dos opciones

A. Puede enviar un mensaje a esta dirección:

 
 
 
 

B. Otra opción: adquisición en línea a través de lulu en este enlace
 
 

 

Disponible para mayoristas, librerías y distribuidores: contacto
Las condiciones son las habituales en este sector, en cuanto a régimen de depósito de los libros y márgenes comerciales.

También puede comprarlo o solicitarlo en todas las librerías, especialmente las siguientes :
 

== La Central del Raval: Elisabets 6   08001 Barcelona

== Alibri: Balmes 26   08007 Barcelona 

== Laie: Pau Claris 85   08010 Barcelona

== Claret: Roger de Llúria 5   08010 Barcelona

== Geli: Argenteria 18  17004 Girona

== Caselles: Major 46  25007 Lleida

== Llibreria de la Rambla: Rambla Nova 99  43001 Tarragona

== La llar del llibre: Passeig de la Plaça Major 34  08202 Sabadell

== La Tralla: Carrer de la Riera 5  08500 Vic