Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Sió, la veu d'un silenci 

Per Francina Orri

La història d’aquest llibre està basada en uns fets reals que esdevingueren en el si d’una família d’arrels republicanes obligada a separar-se a conseqüència de la fugida cap a l’exili a què es va veure abocat el marit. Situació com la que varen viure moltes famílies durant l‘ocupació per part de les tropes franquistes al final de la guerra civil espanyola. Els fets els localitzem clarament a la ciutat de Girona, on residien.
L’exili d’en Martí va marcar una vida. Sí, una vida, i m’atreviria a dir que va marcar dues generacions de silencis.
El tema està centrat no tant en la figura d’en Martí, que també, sinó en la figura de la Sió. La història d’aquesta dona que es va trobar amb una vida escapçada d’un dia per l’altre, sola i desolada. La història parla de la Sió, que no va marxar, que es va quedar aquí i de com va girar la seva vida a partir d’aquell dia, sola amb el marit a l’exili, sense saber res d’ell en molt temps i havent de pujar en aquelles condicions la seva filla de poc més que mesos.
 
 

 

© 1ª Edició  (novembre 2016) 
per a Editorial Sunya
98 pàgines

ISBN:  978-84-945363-2-8
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
13 euros, versió impresa
 
6 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç