Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: La música en el marc social, cultural i científic de l'Europa    medieval i renaixentista
Obra en tres volums, un total de 1502 pàgines

Per Rafael Hernández Perea

Aquesta Història de la Música comença amb un recorregut per les civilitzacions més antigues. Aquestes seran la base de l'inici musical medieval i de la evolució que s'anirà produint al llarg dels segles. S'estudien els principals compositors, amb l'anàlisi d'algunes de les seves obres així com l'evolució de l'escriptura musical i la teoria. El fil conductor del llibre és la música però relacionant-la amb els artistes d'altres disciplines i amb els avenços científics de l'època.

El volum I, capítols 1 a 24, descriu la música medieval.
El volum II, capítols 25 a 45, descriu el Renaixement fins a la Reforma protestant.
El volum III, capítols 46 a 57  comença amb la dinastia Tudor i acaba amb Claudio Monteverdi. Aquest volum també comprèn un Apèndix, Bibliografia, Audicions recomanades i l'Índex de noms.

 

© 1ª Edició  (Març 2019) 
per a Editorial Sunya
1502 pàgines
 
 
 

Apartat gratis:
Fragment