Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Infinites possibilitats

Per Laia Mestres Pastor

Què hauria de passar perquè quan preguntéssim a un infant/jove a què va a l’escola ens contestés: 
“Vaig a aprendre a ser un “bon” lliure, vaig a preparar-me perquè el meu esdevenir s’orienti a bons objectius i propòsits coherents amb els del món que tots desitgem. Vaig a fer-me responsable de les meves decisions i a procurar que aquestes no em perjudiquin a mi, ni als altres ni a la terra” 
I  què hauria de passar perquè quan li preguntéssim  pels coneixement i per la selectivitat ens contestés: 
“Si, si! la selectivitat i tots els coneixements també són molt importants, de fet no ho són menys... però jo estudio en un sistema educatiu en el que tot això està al servei d’un propòsit superior” 
Per obtenir aquesta resposta hi hauria d'haver un canvi de paradigma educatiu que unís la idea de l'educació que desitgem amb la idea del món que desitgem.

.

.
 
 
 

 

© 1ª Edició  (febrer 2018) 
per a Editorial Sunya
108 pàgines

ISBN:  978-84-947104-7-6
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
12 euros, versió impresa
 
6 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç