Editorial Sunya   |  Catálogo  |  Quienes somos   | Contactar  | Compra directa  | Mayoristas, librerías  |  Editamos tu libro  |  Web del Vacío

 
Descripción CATALÀ

 
Títol: La Descobertta de Valors. Ensenyar. Educar 

Per Anna Molas

La Descoberta de Valors. Ensenyar. Educar és un recull d'experiències dels seus anys de docència amb jovent adolescent i alhora pretén donar un missatge positiu i engrescador, de com es pot transmetre i educar en uns valors que, segons l'autora, han de seguir essent bàsics i fona-mentals per al creixement i formació de la persona.

Anna Molas (1947) és llicenciada en Filosofia i Lletres. De molt jove es va implicar en el món educatiu i docent, l'entorn on ha treballat fins a la seva jubilació. Va ser professora a l'escola Virtèlia i al 1980 va fundar juntament amb tres companys l'escola Projecte, assumint més endavant la direcció. Va formar part del grup de recerca pedagògica Tidoc-Projecte, autors del Llibre Escola i noves tecnologies que va guanyar el XIIè Premi D’Educació Josep Pallach (1990).
 
 
 

 

© 1a Edició  (febrer 2015) 
per a Editorial Sunya
108 pàgines

ISBN:  978-84-942837-2-7
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
12 euros, versió impresa
 

Compra en línia directa i segura. 
Dos opcions

A. Podeu enviar un missatge a aquesta adreça:

Indiqueu el llibre, la vostra demanda i les vostres dades. La resposta us donarà les senzilles instruccions a seguir per rebre el llibre.
 
 
 

B. Una altra opció: adquisició en línia a través de lulu en aquest enllaç
 
 

 

Disponible per a majoristes, llibreries i distribuidors: contacte
Les condiciones són les habituals en aquest sector, respecte al règim de dipòsit dels llibres i marges comercials

També podeu comprar-lo o sol·licitar-lo a totes les llibreries, especialment les següents :
 

== La Central del Raval: Elisabets 6   08001 Barcelona

== Alibri: Balmes 26   08007 Barcelona 

== Laie: Pau Claris 85   08010 Barcelona

== Claret: Roger de Llúria 5   08010 Barcelona

== Geli: Argenteria 18  17004 Girona

== Caselles: Major 46  25007 Lleida

== Llibreria de la Rambla: Rambla Nova 99  43001 Tarragona

== La llar del llibre: Passeig de la Plaça Major 34  08202 Sabadell

== La Tralla: Carrer de la Riera 5  08500 Vic