Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: La Descoberta de Valors. Ensenyar. Educar 

Per Anna Molas

La Descoberta de Valors. Ensenyar. Educar és un recull d'experiències dels seus anys de docència amb jovent adolescent i alhora pretén donar un missatge positiu i engrescador, de com es pot transmetre i educar en uns valors que, segons l'autora, han de seguir essent bàsics i fona-mentals per al creixement i formació de la persona.

Anna Molas (1947) és llicenciada en Filosofia i Lletres. De molt jove es va implicar en el món educatiu i docent, l'entorn on ha treballat fins a la seva jubilació. Va ser professora a l'escola Virtèlia i al 1980 va fundar juntament amb tres companys l'escola Projecte, assumint més endavant la direcció. Va formar part del grup de recerca pedagògica Tidoc-Projecte, autors del Llibre Escola i noves tecnologies que va guanyar el XIIè Premi D’Educació Josep Pallach (1990).
 
 
 

 

© 1a Edició  (febrer 2015) 
per a Editorial Sunya
108 pàgines

ISBN:  978-84-942837-2-7
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
12 euros, versió impresa
 
6 euros, versió digital pdf
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió pdf a través de lulu en aquest enllaç