Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Sobre la nuesa i altres assaigs
Per Albert Ribas Massana
 

SOBRE LA NUESA és el títol d’un dels assaigs aquí recollits. Versa sobre la polaritat entre el menyspreu del cos i la seva exaltació, tema que es troba en altres assaigs. La nuesa correspondria a l’opció del gaudi del cos. Però té un bon tros d’història al darrere. Això podria traduir-se en la polaritat cos / ànima, que es troba a altres parts de l’obra. Segurament les referències històriques estan molt presents. Però l’assaig LLASTATS PER L’EXCÉS D’HISTÒRIA intenta desprendre’s d’aquesta servitud, que de tota manera és inevitable. Aquesta ‘Excés d’història / Deixar el seu llast’ és una de les polaritats. Però n’hi ha d’altres: Occident / Orient, Dreta / Esquerra, Religió / Ateisme, Progrés / Regressió, Culpa / Orgull. Però s’intenta també encuriosir el lector en temes que potser no coneix. Dits a l’atzar: woke, gimnosofistes, ritus xinesos, Anglosfera, apofènia, Hergé. I altres potser més coneguts: mapamundis, Orient, sistema decimal, ioga, Goya, excepció cultural, progrés.
 

 

© 1a Edició  (febrer 2024) 
per a Editorial Sunya
280 pàgines

ISBN:  978-84-128103-1-8 
 

Apartat gratis:
Fragment
 
 


L'autor escrivint una dedicatòria. Foto de Charo Gómez.

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
8 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç