Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: La revenja dels arbres. 

Per Albert Tarragó

Albert Tarragó i Pastor va néixer el 29 de maig de 1952 a l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, on també estudià el batxillerat, als IEM de l'Hospitalet. Ha col•laborat en diverses revistes d'àmbit local i ha escrit i dirigit teatre per a aficionats durant els anys setanta.
Dedicat professionalment al comerç i l'hosteleria, no ha deixat mai de fer
escrits i col•laboracions.

Aquest és el primer llibre que publica d'una temàtica que l'apassiona, el futur, sobretot el de la seva Catalunya que tant estima.
És membre de l'Assemblea Nacional Catalana de Castell-defels, on resideix fa més de quinze anys. 
El desenvolupament de la hipotètica independència de Catalunya de l’Estat Espanyol, obrirà uns camins força difícils i complicats.
Aquesta independència pacifica i democràtica, envers Espanya, comportarà que els sectors tradicionals i immo-bilistes de l'ultra dreta espanyolista, facin l’impossible perquè això no sigui així, ancorats en unes glòries passades, on es deia que a l’imperi espanyol no es ponia mai el sol. Aquests sectors lluitaran en una secreta guerra bruta contra els interessos de la jove nació.
La posada en pràctica d’un complot infernal, en tres fases, contra Catalunya i els catalans, suposarà uns efectes devastadors i dramàtics, sense precedents en aquesta estimada terra.
Se’n sortirà Catalunya i els catalans en aquest tràgic i inesperat futur?
 
 

 

© 1a Edició  (setembre 2014) 
per a Editorial Sunya
256 pàgines

ISBN:  978-84-941903-8-4
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
9 euros, versió digital pdf
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió pdf a través de lulu en aquest enllaç