Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Retalls de vida. Dietari 1 (2011-2014)

Per Joan Barceló i Coll
 

Una vegada publicades les seves Memòries, ara Joan Barceló i Coll, amb Retalls de vida, inicia un dietari, que entronca amb el seu període de Professor emèrit de la UAB, on hi vessa la seva experiència dels anys viscuts i la seva observació a la pluralitat dels canvis en el món circumdant. De nou, amb un estil ric, vivaç i precís, ens mostra la seva maduresa intel·lectual. Destaca, especialment, la conjunció de les dues vocacions, científica i literària, amarades en un fons de raonada comprensió dins un acendrat humanisme i una conscient consideració del bé comú. Tot i el fons crític que el caracteritza, és també una obertura a nous mons i a noves perspectives de convivència i d’esperança de futur. Aquest dietari és així un bon i molt adequat complement, amb un caràcter més general, a les vivències descrites en els sis volums que integren les seves Memòries.

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (juny 2022) 
per a Editorial Sunya
406 pàgines

ISBN:  978-84-125182-1-4
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
20 euros, versió impresa
 
9 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç