Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Quadres de vida a la Barcelona de 1957 a 1976

Per Joan Barceló i Coll
 

Dins una completa visió de les seves memòries, en tres llibres anteriors, Joan Barceló ens ha descrit la infància a Mallorca i les vivències adolescents a l’Escala dels anys 1950. En aquest nou llibre ens mostra el seu periple, amb intensos quadres de vida, de la ciutat de Barcelona, quan el 1957 baixà a fer els estudis universitaris.
El llibre dona una àmplia visió de les seves inquietuds i del fons familiar, social, polític i cultural al llarg de l’evolució dels anys 1957 a 1976. D’especial vivacitat són les descripcions i les suggestives impressions de les formes de vida i d’entendre al llarg de la grisor ciutadana d’aquells anys.

.
.

.
 

 

© 1ª Edició  (febrer 2019) 
per a Editorial Sunya
288 pàgines

ISBN:  978-84-948382-5-5
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
18 euros, versió impresa
 
7 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç