Editorial Sunya   |  Catàleg | Qui som   | Contactar  | Compra directa  | Majoristes, llibreries  |  Editem el teu llibre |   Web del Buit

 
Descripció ESPAÑOL

 
Títol: Costera amunt

Per Robert Sánchez Miralles

L’obra abasta un període molt llarg. El naixement de l’autor en un poble de l’Horta Nord, en plena postguerra, foragitat amb la seua família al baix Aragó. Passats uns pocs anys, retorn al País Valencià a continuar sofrint penúries, però sense tant de fred. Per l’impuls de la mare i el desig d’aprendre estudia batxillerat elemental i després magisteri, ara bé, sempre treballant. Les vivèn-cies personals el posicionen en una part de la història, sofrint la repressió franquista i atur a tandes des de 1967. I, finalment, amb una transició “gens transitòria” i l’arribada de la democràcia —un canvi que més bé fou un recanvi— es clou el llibre.
 
 
 

 

© 1ª Edició  (març 2022) 
per a Editorial Sunya
240 pàgines

ISBN:  978-84-123393-7-6
 

Apartat gratis:
Fragment
 
  

 

Públic en general
PVP:
15 euros, versió impresa
 
8 euros, versió digital e-book
 

Compra en línia directa i segura. 
Dues opcions

A. Pot enviar un missatge a aquesta direcció:

 

B. Altres opcions:
  versió impresa a través de
lulu en aquest enllaç

 
  versió e-book a través de lulu en aquest enllaç